Klinik for Musikterapi havde tidligere lokaler i Turesensgade 15, København K.

Vi har stadigvæk et tæt samarbejde og interessefællesskab, men er nu etableret på egne lokaliteter.

Kontakt de enkelte musikterapeuter for nærmere information.

 

Vi er uddannet fra musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet og har mange års erfaring i faget.

I musikterapi integreres brug af musik i behandling - enten gennem at lytte eller spille sammen.

 

Der kræves ingen musikalske færdigheder eller forudsætninger af klienten.

I Klinik for Musikterapi integreres brug af musik i psykoterapeutisk og træningsbaseret behandling.

Klinik for Musikterapi henvender sig til mennesker, der har lyst til:

  • at arbejde med sig selv gennem et kreativt medie

  • at udtrykke sig med mere end ord
  • at styrke deres evne til at være i en terapeutisk relation og i relationer generelt

  • at forholde sig til følelsesmæssige og personlige problemstillinger


 
Klinik for musikterapi, Turesensgade 15, 1368 København K